OnwijSterk training zelfvertrouwen en sociale vaardigheden

Samen met KRAGTtrainer Ellen Meij van kindercoachpraktijk Onwijs Wijs geef ik een training voor hoogbegaafde kinderen die wel wat sociale ondersteuning kunnen gebruiken.

Speciale voor (hoog)begaafde kinderen

Ieder kind Onwijs Sterk met de training OnwijSterk !

OnwijSterk is een doelgerichte groepstraining voor kinderen van 7 t/m 11 jaar. Je kind leert zichzelf beter kennen. Vanuit dit zelfbewustzijn gaan we bouwen aan meer zelfvertrouwen en veerkracht. Hierdoor kan je kind zich beter redden in verschillende sociale situaties. Jouw kind wordt weerbaarder.

OnwijSterk is geschikt voor alle kinderen die een steuntje in de rug nodig hebben om sterker in hun kracht te komen staan.
Hierbij kun je denken aan kinderen die

 • last hebben van faalangst
 • pesten of gepest worden
 • zich onbegrepen voelen
 • moeite hebben met het tonen of in toom houden van emoties

Tijdens de training gaat je kind met een eigen leerdoel aan de slag. Dit leerdoel wordt tijdens het intake vastgesteld en opgeschreven. Dit eigen leerdoel komt tijdens iedere training aan bod. Door allerlei oefeningen met de kinderen in de groep te doen, krijgt jouw kind handvatten en handreikingen om aan het eigen leerdoel te werken. Tijdens iedere training zal er een stukje kennisoverdracht plaatsvinden, gaan de kinderen met elkaar in beweging ervaren en leren en zullen ze op een creatieve manier uiting geven aan het geleerde.

Door de grote diversiteit in dynamische oefeningen en creatieve werkvormen, wordt het zelfbeeld van het kind zowel cognitief als fysiek versterkt. Jouw kind wordt Onwijs Sterk.

Vast onderdeel van de training zijn de twee ouderavonden om de ouders de inhoud mee te geven naar de dagelijkse praktijk.

PRAKTISCHE INFORMATIE

OnwijSterk bestaat uit

 • intakegesprek met kind en ouder(s)
 • vijf lessen van 2 uur en 15 min
 • 2 ouderavonden van 20.00 tot 22.00 uur
 • evaluatiegesprek met kind en ouder(s)

De kosten zijn €345,- per kind. Dit is inclusief materiaal. De training wordt gegeven in groepsverband met maximaal 4 kinderen. De kosten voor de training wordt in één keer gefactureerd en dient voor aanvang van de training betaald te zijn.

Bij de intake wordt gekeken of jouw kind past binnen de groep en de training op dit moment passend is voor jouw kind.

­

De OnwijSterk training verbetert

 • Het zelfbewustzijn
 • Het zelfvertrouwen
 • De veerkracht
 • De sociale vaardigheden
 • De weerbaarheid

De groep bestaat uit maximaal 6 kinderen tussen 7 en 11 jaar.
Bij de intake wordt gekeken of uw kind past binnen de groep en de training op dit moment passend is voor uw kind.
Kijk voor de data van de eerstvolgende training in de agenda.

Kosten van het totale pakket (intake, training, ouderavonden en evaluatie) bedragen € 345,- incl BTW

Meer informatie en aanmelden op info@sterkbegaafd.nl of 06- 37 27 26 40

Mogen wij jouw kind versterken?