Trainen werkgeheugen

Trainen van het werkgeheugen

Het werkgeheugen is een functie van onze hersenen die vraagt om nadere uitleg.
Met het werkgeheugen bedoelen we dat onderdeel van het brein die informatie onthoudt en bewerkt.
Een duidelijk voorbeeld is deze:
Je hebt je korte termijn geheugen nodig om getallen te kunnen reproduceren: 5 – 10 – 33 – 75
Je hebt je werkgeheugen nodig om deze getallen op tegengestelde volgorde te kunnen opnoemen: 75 – 33 – 10 – 5

Een onvoldoende getraind werkgeheugen kan tot de volgende ongemakken leiden:
• Kan instructies moeilijk opvolgen
• Is er met z’n gedachte niet bij
• Het gaat het ene oor in en het andere oor uit
• Zit veel te dromen
• Let vaak niet op
• Is snel afgeleid
• Kan moeilijk beginnen aan taken, is als laatste klaar
• Haakt vaak af tijdens een taak
• Vraagt vaak: ‘Wat moest ik ook al weer doen?’

Herkent u de hierboven geschetste kenmerken?
Uit onderzoek blijkt dat deze kenmerken in vele gevallen gerelateerd zijn aan een werkgeheugenprobleem. Het werkgeheugen blijkt één van de belangrijkste voorspellers van schoolsucces te zijn, werkgeheugenproblemen hebben dan ook een grote impact op het leren.
Het werkgeheugen is te trainen. Uit verschillende wetenschappelijke studies blijkt dat training van het werkgeheugen een transfereffect heeft naar het kunnen volgen van instructies, richten van de aandacht en het oplossen van problemen bij zowel taal als rekenen.

Inhoud van de training:
Met behulp van spellen en opdrachten wordt het werkgeheugen getraind.
Gedurende 8 weken wordt er een wekelijks oefenmoment gepland, waarna de rest van de week thuis geoefend wordt.

Deze training is goed te combineren met ondersteuning bij het leren leren, leerstrategieën en planningsvaardigheden.