Visuele screening

De relatie tussen leren en je ogen

Soms vraag je je af waarom een kind niet tot lezen, spellen of rekenen komt. Heel veel informatie komt binnen via de ogen. Het kan zijn dat er in de visuele vaardigheden een belemmering zit. Dat de ogen bijvoorbeeld niet goed samenwerken of dat 1 oog wat hoger richt dan de ander.
Als er moeilijkheden zijn met de visuele vaardigheden dan kan dat problemen geven op het gebied van lezen, spellen, rekenen, ruimtelijk (in)zicht en het begrijpen en verwerken van informatie. Zelfs op een intelligentietest kan een kind vooral performaal (WISC) lager scoren door problemen met de visuele vaardigheden.

Door middel van onderzoek kan ik oogproblemen vaststellen en kunnen we kijken of doorverwijzing naar een optometrist zinvol is, of dat we de problemen kunnen oplossen met training van de oogspieren.