Weerwil

Weerwil is een plek waar kleine groep hoogbegaafde kinderen terecht kan als ze vastlopen in het basisonderwijs.

De dagbesteding van Weerwil biedt plek aan kinderen die:

  1. niet meer naar school gaan of gedeeltelijk thuis zitten
  2. op school geen passende begeleiding kunnen krijgen
  3. waar (hoog)begaafdheid vermoedelijk een rol speelt bij de uitval van school

 

De dagbesteding wordt opgedeeld in verschillende fases:

  1. tot rust komen, je welkom voelen, herstellen
  2. in beweging komen, interesses volgen, groeien
  3. onderzoeken mogelijkheden mbt onderwijs en daarin groeien
  4. begeleiden naar passende plek in het onderwijs

Weerwil, waar tegenzin wordt omgezet naar weer willen!