Financiering Weerwil

Voor deelname aan Weerwil zijn we in overleg met samenwerkingsverband, school en gemeente om de bekostiging te kunnen delen.