Organisatie Weerwil

Weerwil is een groep waar kinderen komen met een IQ op hoogbegaafd niveau. Het betreft leerlingen die (deels) niet meer naar school gaan in het basisonderwijs, richtleeftijd 4 – 12 jaar.
We werken met een groep van acht tot twaalf kinderen met twee á drie begeleiders op de groep.
Deze begeleiders kunnen dan ook de mogelijkheid bieden voor 1 op 1 begeleiding.

De aanwezige begeleiding bestaat waar mogelijk uit:

 • Een leerkracht
 • Een talentbegeleider hoogbegaafdheid

En op afstand:

 • Waar nodig wordt deelgenomen aan multidisciplinaire overleggen rondom de voortgang van het kind.
 • Een orthopedagoog
 • Waar mogelijk kunnen andere disciplines worden ingezet, zoals sportmedewerkers, kunstenaars, specialistische coaches en vrijwilligers.
Organisatie:

Transparant:

 • Afspraken worden samen gemaakt
 • Heldere regels zijn uit te leggen
 • Feedback en feedforward hoort erbij

Dynamisch

 • Begeleiding wordt waar nodig aangepast
 • Er is ruimte voor autonomie
 • Er is een ruim aanbod aan activiteiten
 • Er is ruimte voor opbouw en afbouw van de begeleiding en activiteiten

Passend

 • Elke 6 weken is er overleg over de voortgang
 • Wekelijks worden in overleg met het kind eigen doelen vastgesteld
 • Begeleiding op maat
 • Kijkend naar het systeem van het gezin en school
 • Kijkend naar de toekomst
 • Kunnen werken in een digitale leeromgeving
 • Eigen doelen passen bij het toekomstbeeld
 • Contacten met de school worden onderhouden
 • Begeleiding wordt voortgezet op school van terugkeer