Werkwijze Weerwil

Bij Weerwil is op dinsdag en donderdag van 9.00 tot 15.00 uur plaats voor groepsgewijze begeleiding.

Dagindeling:

8.45 inloop
9.30 kringgesprek
10.00 Werken aan individuele doelen
11.00 bewegen
12.00 Lunch
12.30 Ontspannen
13.00 Psycho-educatie
13.30 Werken aan individuele doelen
14.30 – 15.00 Gezamenlijk afsluiten en uitloop

 

De dagindeling is in principe gelijk, maar de invulling kan per kind behoorlijk verschillen en wordt aangepast aan wat het kind op dat moment nodig heeft.
Daarnaast worden bij Weerwil ook veel individuele afspraken gemaakt.
Zodra het mogelijk is, wordt het kind weer begeleid naar de school van terugkeer.

Aanmelding:

Bij de aanmelding wordt een aanvraagformulier ingevuld.

Na een intake met de ouders (en school) wordt gekeken of een passend traject aangeboden kan worden en een eerste begeleidingsplan opgesteld.
Daarna zal kennisgemaakt worden met het kind. Op basis van deze kennismaking kan het begeleidingsplan worden aangepast.
Het hebben van IQ hoger dan 130 is geen harde eis, als de problematiek bij hoogbegaafdheid lijkt te passen. Dit naar inzicht van de toelatingscommissie.
Het hebben van een nevendiagnose hoeft geen probleem te zijn, maar een plaats in de groep kan niet gegarandeerd worden in verband met de samenstelling van de groep.