Begeleiding op school

Hoogbegaafd en de begeleiding op school

Het is belangrijk om te weten dat hoogbegaafde kinderen vaak echt een andere manier van informatieverwerking hebben. Zij werken het liefst top-down. Dat betekent dat ze graag eerst willen weten wat het uiteindelijke doel is, om daarna pas de onderdelen, de stapjes daar naar toe in te willen gaan vullen. Op school is men erg geneigd de lesstof bottom-up aan te bieden, waarbij de kleine delen pas aan het eind één geheel vormen.

Anna van 7 vindt het rekenen op school zinloos. Ze wil later zangeres worden en dan hoeft ze toch geen tafels te kennen?
Op het moment dat ze de opdracht krijgt om een concertzaal te boeken en te berekenen hoeveel de bezoekers moeten betalen, blijkt dat ze prima kan rekenen.

tt kruk 8 web
samenwerken, van elkaar leren in de plusgroep

Verder moeten we er niet vanuit gaan dat kinderen die hoogbegaafd zijn, ook automatisch zelfstandig moeilijke opdrachten kunnen uitvoeren. Vaak hebben hoogbegaafde kinderen juist extra begeleiding nodig om dóór te zetten en om te bedenken hoe ze iets aan kunnen pakken.
Het is heel goed om hoogbegaafde kinderen grotere, meer complexe uitdagingen aan te bieden, maar zonder begeleiding zal dit gedoemd zijn te mislukken. Ze kunnen wel heel snel denken, maar plannen en ordenen is vaak toch heel lastig.
Hoogbegaafde kinderen kunnen heel goed op een gegeven moment hun slimmigheid gaan inzetten om onder een opdracht uit te komen in plaats van door het moeilijke stuk heen te bijten.

Yara vindt het werk op school niet moeilijk, maar ze durft niet meer te vragen om meer werk. De laatste keer kwam de meester met de vraag wat ze dan wilde, maar dat weet zij toch zelf ook niet? Ze kan toch niet weten wat ze nog niet weet?