Mogelijkheden op school


Mogelijkheden van de school

Op school wordt er vaak overgegaan tot compacten. Bij compacten wordt een deel van alle herhalingen uit de lesstof geschrapt. In de tijd die dan overblijft, kan andere leerstof aangeboden worden. Bijvoorbeeld verdieping, leerstof die dieper op de gewone lesstof in gaat, of verrijking, leerstof die over een ander aanverwant onderwerp gaat.

Op veel scholen worden hoogbegaafde kinderen samen een paar uur per week in een groepje bij elkaar gezet (bijvoorbeeld een plusklas). Hier is dan tijd en ruimte om te werken aan grotere projecten, filosoferen en samenwerken met ‘peers’, kinderen die op dezelfde manier denken.

De precieze invulling per school is verschillend, net zoals de invulling per kind ook anders kan zijn.
Als u twijfelt of de mogelijkheden van uw school voldoende worden benut of als u of de school denkt dat de kennis op school tekort schiet, kan Sterkbegaafd ondersteuning bieden.

Elize van 9 is blij, ze mag compact werken bij spelling en dan in de overgebleven tijd een werkstuk maken! Vol enthousiasme gaat ze aan de slag.
Al snel blijkt dat ze elke dag maar 10 minuutjes heeft om er aan te werken, net genoeg om de computer op te starten en te beginnen. 
Ze raakt geheel gedemotiveerd en zorgt dat ze geen tijd meer overheeft voor haar verrijkingswerk, door haar gewone werk wat langzamer te maken.

spaghettibrug 2 kl
maak een brug van spaghetti en marsmallows

Martine van 10 moet een werkstuk als verrijkingswerk inleveren, maar ze is nog niet klaar. Geheel overstuur komt ze thuis. De volgende dag vertelt ze de meester dat ze nog niet klaar is en vraagt hoe ze dat zullen aanpakken.
De meester denkt dat hij haar werk wel thuis heeft liggen op de stapel, dus hij geeft aan dat hij dat eerst gaat controleren.
Martine heeft nooit meer iets over het werkstuk gehoord… Martine heeft begrepen dat ze extra werk niet af hoeft te maken, daar worden geen eisen aan gesteld…