VOOR SCHOLEN


Sterkbegaafd op school

Er zijn verschillende manieren waarop Sterkbegaafd betrokken kan zijn bij scholen.

Dat kan doordat de ouders de hulp in roepen van Sterkbegaafd. Dit kan zijn in de oudergesprekken met ouders en leerkracht, dit kan gaan om begeleiding van de leerling op school, of gesprekken met de leerkracht omtrent passende invulling van de leerstof.

Vanuit een arrangement voor Passend Onderwijs is het vaak mogelijk om Sterbegaafd in te huren voor het begeleiden van individuele leerlingen en de betrokken leerkrachten. Vaak gaat het hier om een combinatie van hoogbegaafdheid met bijvoorbeeld zeer zwakke executieve functies of dyslexie.

Sterkbegaafd wordt ook ingehuurd door scholen voor teamscholing of voor het begeleiden van docenten.

Overleg hier voor de mogelijkheden.