Thema bijeenkomsten

Thema bijeenkomsten

Op verzoek verzorg ik een thema bijeenkomst rondom één van de onderwerpen die met hoogbegaafdheid te maken hebben.

  • Introductie hoogbegaafdheid
  • Hoogbegaafd en school
  • Hoogbegaafd en opvoeden
  • IQ, (g)een garantie voor succes?
  • Slim en leren leren
  • Slim en de keuze voor de middelbare school
  • Of het thema in overleg samen te stellen

family factory

Thema bijeenkomsten worden gekenmerkt door het bieden van informatie, waarna er ruimte is om samen met de andere toehoorders de informatie passend te maken voor uw individuele situatie. Hierdoor kunt u thuis direct aan de slag met de nieuw verkregen inzichten.

Informatie-avond slimme kinderen en hun keuze voor de middelbare school regio Utrecht – Houten

Jaarlijks in november organiseert SL!M In Houten samen met Pharos een informatieavond over hoe het voortgezet onderwijs omgaat met slimme kinderen.
Als ouder van een slim kind zoekt u het beste onderwijs, passend bij uw kind. Speciaal hiervoor hebben we scholen uit de regio Utrecht – Houten – Nieuwegein – Zeist – Culemborg uitgenodigd om u te laten zien wat deze scholen te bieden hebben voor slimme en hoogbegaafde leerlingen.
Tijdens deze avond is er eerst een algemene presentatie van Sterkbegaafd, waar wordt toegelicht waar u specifiek op kunt letten bij uw zoektocht naar een passende school voor uw slimme zoon of dochter. Ook zal er een overzicht verkrijgbaar zijn met het specifieke aanbod per school. Aansluitend zullen de vertegenwoordigde scholen met informatie voor u klaarstaan.

Informatieavond over IQ, (g)een garantie voor succes?

Te plannen: een informatieavond over de theorieën van Carol Dweck over mindset en hoe deze invloed hebben op de weg naar een succesvol leven.

Deze theorie is niet alleen erg herkenbaar bij de hoogbegaafde leerling, maar ook bij menig faalangstig kind, zou een verandering in het omgaan met uitdagingen en problemen een groot gevolg kunnen hebben voor hun eigenwaarde en (school)prestaties.

talentbegeleiding