informatieavond over Slim, (g)een garantie voor succes


Op donderdag 13 februari is er een informatieavond over de theorieën van Carol Dweck over mindset en hoe deze invloed hebben op de weg naar een succesvol leven.

Deze theorie is niet alleen erg herkenbaar bij de hoogbegaafde leerling, maar ook bij menig faalangstig kind, zou een verandering in het omgaan met uitdagingen en problemen een groot gevolg kunnen hebben voor hun eigenwaarde en (school)prestaties.

Wilt u meer weten over:

  • Welke factoren hebben invloed op succes?
  • Hoe help ik mijn kind de kans op succes te vergroten?
  • Wat wordt bedoeld met “Mindset”?
  • Hoe kunnen overtuigingen helpen of blokkeren

Kom dan op donderdag 13 februari 2014 van 20.00 tot 22.00 uur naar de
Verlengde Hoogravenseweg 150A te Utrecht.
Inschrijven of overige vragen graag via info@sterkbegaafd.nl
De kosten bedrage 5 euro per persoon, graag contant te voldoen.