oktober J  • informatieavond over Slim, (g)een garantie voor succes

    Categorie :

    Op donderdag 13 februari is er een informatieavond over de theorieën van Carol Dweck over mindset en hoe deze invloed hebben op de weg naar een succesvol leven. Deze theorie is niet alleen erg herkenbaar bij de hoogbegaafde leerling, maar ook bij menig faalangstig kind, zou een verandering in het omgaan met uitdagingen en problemen…

    Lees meer